Nit de l'Esport

És tradició a les nostres escoles realitzar algunes activitats que engresquin el nostre esperit esportiu, de superació, companyerisme, solidaritat...

Per això aquest any us convidem de nou a participar, el dia 18 de maig, a la nova edició de la Nit de l’Esport de Salesians de Sarrià.

Participants: Alumnes i professors de Salesians de Sarrià i Antics Alumnes.

a. Normes inscripció

b. Reglament

c. Autorització Menors

d. Autorització Àrbitres

e. Inscripció:
Inscripció tancada.
Horaris de la Nit de l'Esport

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers d'Escoles Professionals Salesianes de Sarrià únicament per a la finalitat de mantenir la comunicació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a salesians.sarria@salesians.cat o mitjançant sol.licitud escrita a Salesians de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 42, 08017, Barcelona.