SOL.LICITUD ENTREVISTA AMB ELS TUTORS

Benvingut/da a la secció per a sol·licitar una entrevista amb els tutors de l’escola.

Degut a la situació sanitària, seguint les indicacions del Departament d'Educació al respecte, per poder tenir una reunió amb el tutor, només es podrà oferir a les persones que l’hagin demanat prèviament.

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers d'Escoles Professionals Salesianes de Sarrià únicament per a la finalitat de mantenir la comunicació i per fer les gestions acadèmiques segons les instruccions del Departament d'Ensenyament . En compliment del Reglament europeu de protecció de dades, podreu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a protecciodades.sarria@salesians.cat o mitjançant sol·licitud escrita a Salesians de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 42, 08017, Barcelona.

2020 © Salesians Sarrià - Espai Escola.